Utsetting av nasjonal nettverkssamling i PfDK: Digital skaparkraft og dømmekraft til veke 42/43

Grunna korona-situasjonen må vi dessverre utsetje nettverkssamlinga «Digital skaparkraft og dømmekraft»  i Ulsteinvik/Volda den 30.-31. mars.

Høgskolen i Volda, OsloMet, Universitetet i Oslo og Udir hadde sett fram til ei spanande nettverkssamling med mange deltakarar, 120 er påmeldt! Slik situasjonen er no så er det dessverre ikkje mogleg å gjennomføre den i slutten av mars, men vi prøver igjen rett etter haustferien i veke 42/43.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:

Prosjektleiar ved HVO: Marianne Ulstein Johnston: johnstonm@hivolda.no

Prosjektleiing for DICTE/OsloMet: Louise Mifsud: lomi@oslomet.no   eller Tonje H. Giæver: tonjeh@oslomet.no

Prosjektleiing i Udir: lupfdk@udir.no

Påmelding til nettverkssamling 30.-31.mars 2020

Påmelding til Digital skaparkraft og dømmekraft – Nasjonal nettverkssamling i profesjonsfagleg digital kompetanse, 30.-31. mars 2020 i Ulsteinvik/Volda

Påmeldingsfrist: 5. mars 2020, Meld deg på her 

Høgskulen i Volda, Universitetet i Oslo, OsloMet og Utdanningsdirektoratet inviterer til nasjonal nettverkssamling for profesjonsfagleg digital kompetanse i lærarutdanning og skule med tema “Digital skaparkraft og dømmekraft”. Bli med på forskingsseminar, TeachMeet/TeachMake, innlegg knytt til fagfornyinga og workshops. Arrangementet har ikkje deltakaravgift.

Meir informasjon om program og reise finn du her

 

 

 

Leiarsamling i DEKOMP

Onsdag 12. januar var det leiarsamling i DEKOMP i Molde med tema fagfornying.

Høgskulemiljøa samarbeider med Kunnskapsnett Romsdal med kompetanseutvikling som vil vere avgjerande for å implementere fagfornyinga i skulen. Målet med samlingar som dette er å skape ei felles forståing for leiarrolla i arbeidet med fagfornyinga.

 

Frå Høgskulen i Volda hadde Kari Buset og Synnøve Amdam presentasjon.

 

 

Verkstadkurs i veke 7

Vi er i gong ved vårens verkstadkurs. Verkstadkursa blir halde tysdag og torsdag kl. 14.15-16 i Læringsrommet BK171 eller BK170. Desse fysiske kursa tek utgangspunkt i dei digitale kursa, og har plass til 25 deltakarar. Same kurs vert halde tysdag og torsdag.

I veke 7 er tema studentaktivitet og læringsanalyse. Canvas fekk hausten 2019 eit nytt verktøy New Analytics, som har som formål å støtte læringsanalyse. Verktøyet fokuser i første omgang på studentar sine karakterar og deltaking i form av innleveringar, diskusjonsinnlegg og sidevisningar.

Klikk her for å melde deg på verkstadkurset

 

Lær om 3D-printing i skulen

Torsdag 13. februar inviterer Læringsverkstaden til eit introduksjonskurs i bruk av 3D-printer. Tilbodet gjeld lærarstudentar ved Høgskulen i Volda.

Sveinar Kleive kjem på besøk til Læringsverkstaden (BK170) for å vise og fortelje om sine erfaringar med å bruke 3D-printer i skulen. Sveinar jobbar som lærar i Ulstein kommune og er i tillegg engasjert i Kodeklubben og Lær Kidsa Koding.

Har du lyst til å lære deg grunnleggjande bruk av ein 3D-printer og få tips om kvifor og korleis du kan bruke den til undervisning? Då synast vi du bør ta sjansen og bli med på dette kurset.
Vi har berre 15 plassar, så her er det først til mølla!

Verkstad på Velle skule

Våren 2020 er det kring 90 lærarar som tek vidareutdanning i tilpassa opplæring med digitale ressursar.

 

Fyrste samling handla om nye læreplanar og kva innhaldet har å seie for læraren sitt vidare arbeid med tilpassa opplæring med digitale ressursar.

 

Nettverkssamling om ‘Digital skaparkraft og dømmekraft’, 30.-31.mars 2020

Hold av datoane og meld på innlegg!

Vårens nettverkssamling om PfDK i lærerutdanningane arrangerer Utdanningsdirektoratet saman med Høgskolen i Volda og OsloMet den 30.-31. mars 2020.

Temaet for samlinga er “Digital skaparkraft og dømmekraft”  og vi ynskjer no at det vert sendt inn idear til presentasjonar eller diskusjonsinnlegg (eigne eller kollegaer sine), innan 10. februar.

Sjå meir om programmet, korleis du kan reise til Volda og korleis du melder innlegg – på samlinga si side (klikk her)

Nynorsksenteret samarbeider med spelutviklar

Selskapet Eduplaytion utviklar eit matematikkspel som heiter Numetry. No samarbeider dei med Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda for å lage ei nynorskutgåve.

 

 

 

– Dei tilsette ved Nynorsksenteret skal omsetje og språkvaske teksten til dataspelet. Dei har også skaffa ulike personar som har lese inn replikkar i studio ved Høgskulen i Volda, fortel Kristoffer Hundershagen som er som er dagleg leiar i Eduplaytion.

Tilsette ved Nynorsksenteret har hatt det faglege ansvaret, medan studentar ved høgskulen har stått for teknikk og filming i studio.
– For oss er det ein fordel å samarbeide med ein stor aktør som kan løyse mange oppgåver, i staden for å bruke mange små aktørar. På Nynorsksenteret har dei folk med høg kompetanse, og det er fint at studentar får vere med på prosjektet. Det er ein vinn-vinn-situasjon for alle partar, meiner Hundershagen.

Mange skular saknar gode, digitale læremiddel på nynorsk.
– Vi opplever at tilbydarar ofte synest det er vanskeleg å legge til rette for det. Det ønskjer vi å gjere noko med, seier Anne Marta Vinsrygg Vadstein ved Nynorsksenteret.

Klikk her for å lese meir om samarbeidet

 

 

 

Besøk frå Interactive Norway

I dag har digitalpedagogen Lars Peter Østremn frå Interactive Norway hatt opplæring av bruk av Prowise Presenter 10 for fyrsteårsstudentar i barnehagelærarutdanninga.

Prowise Presenter 10 er ei skybasert undervisningsprogramvare som kan verte brukt frå barnehage til vidaregåande skule. Du kan bruke Prowise Presenter 10 på mobil, iPad, PC, mac og alle interaktive skjermar.  Studentane har fått ei innføring i moglegheitene i programvaren, og har fått prøvd dette ut sjølve.