PfDK-nettverkskonferansen 2020: Digital skaparkraft – 12.-15.oktober – på nett og på direkten!

Velkomen til PfDK-nettverkskonferansen 2020: Digital skaparkraft 12.-15.oktober 

Grunna korona-situasjonen måtte vi utsetje den nasjonale nettverkssamlinga i PfDK Digital skaparkraft i mars.
No har vi tilpassa programmet, og Høgskulen i Volda og Udir kan på nytt ønske velkomen til Volda og Ulsteinvik – no på nett. 

Vi deler konferansen over fire dagar med direktesendte praktiske verkstadøkter som de kan bli med på frå kl. 14.30-15.45,
medan foredrag og fagsamtalar ligg som ferdige filmar 
her på konferansenettsida. 

Tema for dei ulike dagane:

12.oktober – Digital skaparkraft i skule og lærarutdanning 

Intro på film: 

 • Velkomen til nettverkskonferanse i PfDK – Digital skaparkraft
  Marijana Kelentric, Udir og Synnøve Amdam, Digital kompetanse/DigiGLU, HVO 

 Key notes på film: 

 • Tverrfaglig arbeid og STEAM i skolen
  Erik Fooladi, Institutt for realfag, HVO
 • Frå Ludvigsen-utvalet til Skaparhuset
  Kjersti Kleven, IKuben og Skaparhuset

Praktisk verkstad kl.14.30-15.45 – påmelding/kalenderavtale 

 •  ‘Digital skaparkraft i skulen
  Direktesending frå Skaparhuset med lærarar frå Teknologiskulen Ulstein og Ulstein vgs. 

13.oktober – Digital undervising med film i skule og lærarutdanning

Innlegg på film: 

 • Digital undervisning med ulike typar film
  Stian Fagerlid, Digital kompetanse, HVO 
 • Omvendt undervising i samfunnsfag i lærarutdanning
  Nils Magne Magerøy, Skuleretta samfunnsfag, HVO
   
 • Digitale praksisbesøk i lærerutdanning
  Solfrid Nymark, Yrkesfaglærerutdanning, OsloMet

Praktisk verkstad kl.14.30-15.45 – påmelding/kalenderavtale: 

 • ‘Bruk av film i digital undervising’
  Direktesending frå Medieverkstaden ved HVO ved Stian Fagerlid 

14.oktober – Programmering i skule og lærarutdanning 

Innlegg på film: 

 • Programmering i skule og lærarutdanning med fagfornyinga
  ved Torbjørn Frantsen, Digital kompetanse
  , og Kim Andre Refvik, Matematikk, HVO 
 • Lær Kidsa Koding og Super:BIT-prosjektet i skulen
  Lær Kidsa Koding

Praktisk verkstad kl.14.30-15.45 – påmelding/kalenderavtale: 

 •  Programmering i fagfornyinga’, om TEKPROG-prosjektet sine kompetansepakkar for programmering i musikk, matematikk, naturfag og kunst og handverk.
  Direktesending f LæringsverkstadenHVO ved Torbjørn Frantsen, Digital kompetanse, HVO, Liv Oddrun Voll, Naturfagsenteret UiO, og Peter Haakonsen, Oslo Met. 

15.oktober – Makerspace/Skaparverkstad og framtidsklasserom 

Innlegg på film: 

 • Om framtidsklasserom og digitale verkstader ved HVO
  Synnøve Amdam
  , Digital kompetanse/DigiGLU, HVO 
 • Future Classroom Lab-prosjektet i lærarutdanning
  Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard, Udir BetaLab
   
 • Å skape med VR
  Paolo Scarbocci, prosjektleiar, Didaktisk digitalt verksted, UiS
   

Praktisk verkstad kl.14.30-15.45 – påmelding/kalenderavtale: 

 • ‘Korleis bruke ein digital skaparverkstad i design, kunst og handverk’
  Direktesending frå Skaparverkstaden ved HVO
  ved Karen Brænne og Janne Heggvoll.