Utsetting av nasjonal nettverkssamling i PfDK: Digital skaparkraft og dømmekraft til veke 42/43

Grunna korona-situasjonen må vi dessverre utsetje nettverkssamlinga «Digital skaparkraft og dømmekraft»  i Ulsteinvik/Volda den 30.-31. mars.

Høgskolen i Volda, OsloMet, Universitetet i Oslo og Udir hadde sett fram til ei spanande nettverkssamling med mange deltakarar, 120 er påmeldt! Slik situasjonen er no så er det dessverre ikkje mogleg å gjennomføre den i slutten av mars, men vi prøver igjen rett etter haustferien i veke 42/43.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:

Prosjektleiar ved HVO: Marianne Ulstein Johnston: johnstonm@hivolda.no

Prosjektleiing for DICTE/OsloMet: Louise Mifsud: lomi@oslomet.no   eller Tonje H. Giæver: tonjeh@oslomet.no

Prosjektleiing i Udir: lupfdk@udir.no