Lærerutdanningskonferansen 2021 – Lærerutdanning i digital transformasjon!

DigiGLU-prosjektet er saman med dei andre fire nasjonale digitaliseringsprosjekta utgangspunkt for Lærerutdanningskonferansen 2021. Her presenterer vi eit utval døme på utviklingsarbeid og digitale grep fagmiljøa har gjort gjennom prosjektet og frå praksisfeltet vi samarbeidar med.

Presentasjon av DigiGLU-prosjektet: