Lærerutdanningskonferansen 2021 – Lærerutdanning i digital transformasjon!

DigiGLU-prosjektet er saman med dei andre fire nasjonale digitaliseringsprosjekta utgangspunkt for Lærerutdanningskonferansen 2021. Her presenterer vi eit utval døme på utviklingsarbeid og digitale grep fagmiljøa har gjort gjennom prosjektet og frå praksisfeltet vi samarbeidar med.

Presentasjon av DigiGLU-prosjektet:

 

PfDK-nettverkskonferansen 2020: Digital skaparkraft – 12.-15.oktober – i opptak!

PfDK-nettverkskonferansen 2020: Digital skaparkraft 12.-15.oktober – i opptak!

No er det tilpassa programmet og innhaldet lagt ut som filmar og opptak, og Høgskulen i Volda og Udir ønskjer deg velkomen til å sjå konferanseinnhaldet her. 

Vi delte konferansen over fire dagar med direktesendte praktiske verkstadøkter frå kl. 14.30-15.45 i opptak,
medan foredrag og fagsamtalar ligg som ferdige filmar 
her på dei fire konferansenettsidene. 

Tema, filma innlegg og opptak av direktesendte webinar frå dei ulike dagane med fokus på skule og lærarutdanning:

12.oktober – Digital skaparkraft
13.oktober – Digital undervising med film
14.oktober – Programmering
15.oktober – Makerspace/Skaparverkstad og framtidsklasserom