Besøk frå Interactive Norway

I dag har digitalpedagogen Lars Peter Østremn frå Interactive Norway hatt opplæring av bruk av Prowise Presenter 10 for fyrsteårsstudentar i barnehagelærarutdanninga.

Prowise Presenter 10 er ei skybasert undervisningsprogramvare som kan verte brukt frå barnehage til vidaregåande skule. Du kan bruke Prowise Presenter 10 på mobil, iPad, PC, mac og alle interaktive skjermar.  Studentane har fått ei innføring i moglegheitene i programvaren, og har fått prøvd dette ut sjølve.