DigiGLU-Samling på Sæbø

12.-13. desember vart det arrangert DigiGLU-samling for fleire av dei som er knytt til DigiGLU-prosjektet hjå Høgskulen i Volda. Dette var eit samarbeid mellom DigiGLU-fagutviklingsgruppene, HPE205, DigiGLU-MAGLU-studentane og GLU-masterfagutviklingsgruppa.

Her vart det på tvers av ulike fagmiljø på Høgskulen diskutert og lagt fram forslag til revidering av PfDK-mastertrappa. Vidare vart det presentert delprosjekt framover, og til sist arbeid med å presentere planar for og pågåande FOU-arbeid.