Nettverkssamling om ‘Digital skaparkraft og dømmekraft’, 30.-31.mars 2020

Hold av datoane og meld på innlegg!

Vårens nettverkssamling om PfDK i lærerutdanningane arrangerer Utdanningsdirektoratet saman med Høgskolen i Volda og OsloMet den 30.-31. mars 2020.

Temaet for samlinga er “Digital skaparkraft og dømmekraft”  og vi ynskjer no at det vert sendt inn idear til presentasjonar eller diskusjonsinnlegg (eigne eller kollegaer sine), innan 10. februar.

Sjå meir om programmet, korleis du kan reise til Volda og korleis du melder innlegg – på samlinga si side (klikk her)