NASJONAL NETTVERKSSAMLING 2020: Utsett til 12.-15.oktober

Utsetting av nasjonal nettverkssamling i PfDK: Digital skaparkraft og dømmekraft til 12.-15.oktober

Grunna korona-situasjonen må vi dessverre utsetje nettverkssamlinga «Digital skaparkraft og dømmekraft»  i Ulsteinvik/Volda den 30.-31. mars.

Høgskolen i Volda, OsloMet, Universitetet i Oslo og Udir hadde sett fram til ei spanande nettverkssamling med mange deltakarar, 120 er påmeldt! Slik situasjonen er no så er det dessverre ikkje mogleg å gjennomføre den i slutten av mars, men vi prøver igjen rett etter haustferien i veke 42/43.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:

Prosjektleiar ved HVO: Synnøve H. Amdam, sha@hivolda.no

Prosjektleiing i Udir: Marijana Kelentric, 

 

 

 

Digital skaparkraft og dømmekraft – Nasjonal nettverkssamling i profesjonsfagleg digital kompetanse, i Ulsteinvik/Volda

Høgskulen i Volda, Universitetet i Oslo, OsloMet og Utdanningsdirektoratet inviterer til nasjonal nettverkssamling for profesjonsfagleg digital kompetanse i lærarutdanning og skule med tema “Digital skaparkraft og dømmekraft”. Bli med på forskingsseminar, TeachMeet/TeachMake, innlegg knytt til fagfornyinga og workshops. Arrangementet har ikkje deltakaravgift.

Programmet

Seminar om digital dømmekraft kl. 12-16, Ulsteinvik Quality Hotell

Lærerutdanningene ved OsloMet og UiO presenterer forskningsfunn fra et europeisk samarbeidsprosjekt om utvikling av lærerstudenters digitale kompetanse, DiCTE (Developing ICT in Teacher Education). Seminaret gir også en presentasjon av prosjektet og innblikk i spørreundersøkelsen og analysemodellen som er utviklet og brukt for å kartlegge lærerstudenters digitale kompetanse med særlig fokus på digital dømmekraft. Det blir lagt opp til erfaringsdeling om digital dømmekraft i skole og lærerutdanning.

Det vil bli servering av enkel lunsj.

Måndag: TeachMeet & TeachMake kl. 19, Skaparhuset Ulsteinvik

Vi arrangerer TeachMeet og TeachMake i Skaparhuset i Ulsteinvik måndagskvelden frå kl. 19, rett ved sidan av hotellet. Det vil bli enkel middagsservering, korte innlegg, utforsking og skaping, og høve til å sosialisere.

Tysdag: Digital skaparkraft – Nasjonal nettverkssamling i PfDK for lærarutdanning og skule, Høgskulen i Volda

Kl. 9.15-11.00 Plenum i Berte Kanutte-kantina, Høgskulen i Volda – VERT STREAMA

 • Opning ved dekan for lærarutdanningane ved HVO, Arne Myklebust
 • Keynote: Tverrfaglig arbeid og STEAM i skolen – Erik Fooladi, Institutt for realfag, HVO
 • Keynote: Frå Ludvigsen-utvalet til Skaparhuset – Kjersti Kleven, IKuben og Skaparhuset, Ulsteinvik
 • Velkomst og praktisk informasjon: Marijana Kelentric, Udir og Synnøve Amdam, prosjektleiar DigiGLU, HVO

Kl. 11.00-11.45 LUNSJ I KANTINA

Kl. 12.00-14.45 PARALLELLE SESJONAR rundt om på campus:

A. Programmering og skaparkraft – Kaarstad 104, Kaarstad-huset
Ansvarleg: Torbjørn Frantsen, Digital kompetanse, HVO

 • Intro: Programmering i skule og lærarutdanning – Torbjørn Frantsen og Kim Andre Refvik, Matematikk, HVO
 • Innlegg: Lær Kidsa Koding og Super:BIT – Herdis Moldøen, Lær Kidsa Koding
 • Innlegg: Programmering i skulen: Arne Sivertstøl, Hasund skule
 • Innlegg og workshop: TEKPROG  – Udir-kompetansepakkar i programmering i matematikk, naturfag, musikk og kunst og handverk – Liv Oddrun Voll, Naturfagsenteret UiO, Torbjørn Frantsen, HVO og Peter Haakonsen, Oslo Met

B. Future Classroom og Makerspace i undervising – Læringsverkstaden i Biblioteket, Berte Kanutte-huset
Ansvarleg: Synnøve Amdam, DigiGLU/Digital kompetanse, HVO

 • Intro: Om framtidsklasserom og Læringsverkstaden ved HVO – Synnøve Amdam og Marianne Ulstein Johnston
 • Innlegg: Future Classroom Lab-prosjektet i lærarutdanning – Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard, Udir BetaLab
 • Innlegg: Skaparverkstad i skulen – Vatne barneskule
 • Innlegg:  Fremtidens klasserom i skolen – Smestad og Bogstad skoler
 • Innlegg og workshop: Å skape med VR – Paolo Scarbocci, prosjektleiar Didaktisk digitalt verksted, UiS

C. Skapande læring og entreprenørskap – Skaparverkstaden, Nye-Kaarstad
Ansvarlege: Karen Brænne og Janne Heggvold, Kunst og handverk, HVO

 • Intro: Korleis bruke ein digital skaparverkstad i estetiske fag? Seksjon for Kunst og handverk, HVO
 • Innlegg: Digital skaparkraft i kulturskolen – Odd Christian Hagen, Utviklingsrådgiver Kristiansand kulturskole
 • Innlegg: Digitalt entreprenørskapssamarbeid med høgare utdanning – Martin Foldal, Sunnmøre kulturnæringshage og Kjetil Vaage Øie, Mediefag, HVO
 • Workshop: Skapande læring og digital skaparkraft – Kunst & Handverk, HVO

D. Medieproduksjon, praksis- og læringsfilm – Studio Strøm/Studio 4, Strøm-huset
Ansvarleg: Stian Fagerlid, Digital kompetanse, HVO

 • Intro: Medieproduksjon i skole og lærerutdanning – Stian Fagerlid
 • Innlegg: Digitale praksisbesøk i lærerutdanning – Solfrid Nymark, Universitetslektor OsloMet
 • Innlegg: Medieproduksjon i skolen – Smestad og Bogstad skoler
 • Innlegg: Omvendt undervising i samfunnsfag i lærarutdanning – Nils Magne Magerøy, HVO
 • Workshop: Digital skaparkraft, praksis- og læringsfilm – Steinar Høydal  og Stian Fagerlid, Avdeling for mediefag, HVO

15.00-15.20 Oppsummerande plenum – Berte Kanutte-kantina:  Digital skaperkraft og framtidsklasserommet, Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard, Udir BetaLab – VERT STREAMA

15.30 Buss frå Berte Kanutte-huset til Ørsta/Volda lufthavn, ankomst kl. 15.45 for fly kl.16.10, og videre til Hareid for hurtigbåt/buss til Ålesund lufthavn, ankomst Ålesund lufthavn kl. 17.48.

 

Reise – buss, fly eller tog

Buss

Det går både dag og nattbuss frå Bergen/Oslo/Trondheim.
Sjå ruteplanleggar til Fram.

Fly

Næraste flyplass er Ørsta-Volda flyplass Hovden (Widerøe), 10 min. frå Volda, 30min frå Ulsteinvik.
Alternativt er Ålesund Vigra (SAS, Norwegian) ca. 1t frå Ulsteinvik og 1,5t frå Volda.

Tog

Næraste togstasjon er i Åndalsnes. Med tog vil du måtte reise dagen før eller kombinere tog til Otta med nattbuss til Ulsteinvik.
Sjå ruteplanleggar til Fram.

Meir informasjon om program, transport, innleiarar og praktisk info. vert publisert fortløpande.

 

Spørsmål? Kontakt: marianne.ulstein.johnston@hivolda.no