Ulstein-modellen vekkjer interesse i regjeringa

Øyvind Tveten i Regional og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune hadde fredag eit innlegg for regjeringa sitt Kompetansepolitiske råd. Tveten brukte Ulstein-modellen for å vise korleis våre UoH-institusjonar jobbar godt med etter- og vidareutdanning. Dette vekte interesse frå Kunnskapsdepartementet og Jan Tore Sanner sin politiske rådgjevar. Vi gler oss til å følgje opp interessa!

DigiGLU brukar Ulstein-modellen. Det er ein modell for skulebasert utvikling der alle lærarar får kompetanseheving samtidig. Du kan lese meir om Ulstein-modellen her