Samarbeid med Nye Ålesund kommune og FN sin smartbylab

DigiGLU og Digital kompetanse i læring gler seg til å samarbeide med Nye Ålesund kommune og FN sin smartbylab som no er opna!

Gjennom DigiGLU har vi mål om å samarbeide om skaping, entreprenørskap og digital innovasjon i skulen, og frå 2020 vil vi etterutdanne 1500 lærarar og leiarar i Ålesunds-regionen innan profesjonsfagleg digital kompetanse gjennom Dekomp – Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skulen saman med Sunnmøre regionråd.

Generalsekretær i FN for U4SSC Kari Aina Eik orienterer om FN Smart City Lab under strategiseminar for partnerane 7.november. Ålesund er andre lab som blir etablert på verdsbasis.