Illustrasjon av innhald i Læringsverkstaden

Vi gav animasjonsstudentar skisse av innhald og utstyr i Læringsverkstaden, kor dei ut i frå dette kom med forslag til teikning som skulle pryde veggen utanfor verkstaden. Hensikta med teikninga er å illustrere kva som skjer inne i Læringsverkstaden. No er resultatet komt opp på veggen, og du kan sjå prosessen i filmen under.

Tusen takk til animasjonsstudenten Markus Dahl for fantastisk teikning og maling, og til lærarstudent Rebekka Malen Sefland for malingshjelp.

Film: Andreas Solbakken