Læringsverkstad med digital tavle

Torbjørn Frantsen frå DKL (Digital kompetanse i læring) ved Høgskulen i Volda held læringsverkstad om digitale tavler.

Kva er ei digital tavle? spør Torbjørn. Digitale tavler er skjermar med interaktive touchfunksjonar der du kan bruke fingrar og hender til å klikke og flytte på ting, forklarar han.

Det blir vist eksempel frå tre ulike leverandørar: SMART, Promethean og Prowise.

Sistnemnde har tilleggsfunksjonen MOVE der eit kamera fangar opp og simulerer bevegelse, lik ein X-box.

Prowise har også moglegheit for å vende skjermen slik at du får eit horisontalt touchbord.

Dei digitale tavlene opererer med ulike programvarer. SMART har Notebook, Promethean har Classflow og Prowise har programmet Presenter. Prowise Presenter er gratis og kan brukast på andre digitale tavler enn Prowise sine eigne.

Under verkstaden får alle i oppgåve å registrere seg for utprøving av Presenter for å teste ut ulike bruksområde knytta til fag.