Læringsverkstad om VR-briller og virtuelle reiser i skulen

Ulstein videregåande har brukt VR (Virtual Reality) i faga engelsk, tysk, naturfag, historie, geografi og religion. Dei har investert i VR-briller og router for å la elevane kunne tre inn i historiske tider og stader dei elles ikkje ville ha opplevd.

Sveinar Kleive frå Ulstein videregåande fortel at dei bruker VR i undervisninga for å kome tettare på det verkelege og skape opplevingar og forståing.

 

Dei bruker blant anna YouTube og Google-expedition for å finne aktuelle visningar med VR. Nokre av bilda har tekstar med informasjon og forklaringar som læraren kan bruke i undervisninga.

På læringsverkstaden ved Høgskulen i Volda vart det også moglegheiter for å montere ein rimeleg variant av VR-briller for utprøving.

 

Her kan du sjå elevar frå ein dansk skule ta ei tidsreise til opplysningstida med VR-briller: