Digitale utviklingsplanar for lærerutdanninga

Den første veka i januar 2019 var det samling på Nordfjordeid, med framlegg av alle faga i lærarutdanninga sine utviklingsplanar for profesjonsfagleg digital kompetanse (PfDK) framover.

Fagutviklingsgruppene presenterte utviklingsplanar i Kunst og handverk, Matematikk, KRLE, Engelsk, Samfunnsfag, Naturfag, Pedagogikk og Spesialpedagogikk, Norsk og Kroppsøving, samt for fagadministrasjonen ved studieleiar i grunnskulelærarutdanninga.

Gruppene presenterte mange spennande utforskings- og uviklingstiltak både innad og på tvers av fag, til dømes satsingar på:
– Virtual reality og augmented reality i læring
– Bruk av digitale forteljing på tvers av fag
– Omvendt undervising og bruk av læringsfilm
– Spelbasert læring/gamification
– Programmering og algoritmisk tenking
– Datamåling og datalogging
– E-twinning