Finansminister Siv Jensen imponert over Ulstein-elevar

«Ulstein er den første kommunen i landet der alle elevane lærer å programmere. Kommunen og Høgskulen i Volda har saman skapt Ulsteinmodellen, der alle lærarane i kommunen får vidareutdanning i bruk av digitale verktøy og ressursar i undervisninga.»

Foto: Rakel Ellingsen

Finansministeren fekk eit innblikk i kva elevar i Ulstein kommune har jobba med gjennom Teknologiskulen. Siv Jensen var  både imponert, nysgjerrig og engasjert i det elevane hadde å fortelle.

Lese heile innlegget frå Ulstein kommune her

Samarbeid med Nye Ålesund kommune og FN sin smartbylab

DigiGLU og Digital kompetanse i læring (DKL) gler seg til å samarbeide med Nye Ålesund kommune og FN sin smartbylab som no er opna!

Gjennom DigiGLU har DKL eit mål om å samarbeide om skaping, entreprenørskap og digital innovasjon i skulen. Frå 2020 vil DKL saman med Sunnmøre regionråd etterutdanne 1500 lærarar og leiarar i Ålesunds-regionen innan profesjonsfagleg digital kompetanse gjennom Dekomp – Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skulen.

Generalsekretær i FN for U4SSC Kari Aina Eik orienterer om FN Smart City Lab under strategiseminar for partnerane 7.november. Ålesund er andre lab som blir etablert på verdsbasis.