Demonstrasjon av robot

Dei tilsette i fagmiljøet for Digital kompetanse i læring (DKL) fekk ein fin demonstrasjon av dei ulike funksjonane til roboten DOBOT Magician.

I denne artikkelen frå NRK Møre og Romsdal kan du lese om teknologisatsing og vidareutdanning av lærarar ved Høgskulen i Volda, som del av den digitale kompetansehevinga i grunnskulen.

Kunnskapsdepartementet sin strategi for utvikling av digital kompetanse i skulane kan du lese meir om her.

 

Dobot Magician