Samansette tekstar og digital kompetanse i læring

Kurs i samansette tekstar på Øyra skule i Volda

Kurset er eit emne på 5 stp. i Samansette tekstar i læring (DKL03KV) for lærarar som tek vidareutdanning i digital kompetanse i læring. Hensikta med kurset er mellom anna å kunne nytte digitale ressursar og produsere samansette tekstar i ein læringssamanheng, og å kunne rettleie og vurder elevane i produksjon av samansette tekstar knytta til ulike fag.

Her brukast appen Clips for opptak og redigering av video. Oppgåva her er å lage ei digital forteljing.