Første dag med bruk av iPad på MAGLU

Masterstudentane i grunnskulelærarutdanninga er i gang med bruk av digitale ressursar. Her testar dei ut bruk av iPad i norskfaget. Hensikta med utviklinga av digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga er at lærarstudentane skal få auka si digitale kompetanse for å bli bedre rusta til å kunne legge til rette for bruk av digitale læringsressursar i si eiga undervisning.

Miriam og Ingrid testar ut to ulike appar på iPad.

Fleire av studentane fortel om erfaringar med bruk av iPad ute i praksis. Appar som Explain Everything, iThought og Book Creator vert omsnakka.

– Det er genialt! Med Book Creator kan ein lage bøker med bileter, skrift og lyd. Då kan elevane ta opp lyden når dei les, slik at dei sjølve eller læraren og medelevane kan høyre det etterpå, forklarar Julie.

Magnus fortel om korleis Explain Everything mellom anna kan brukast til å lage avanserte tankekart.

Andrine og Julie testar ut appen Padlet.
Magnus og Jørgen brukar Explain Everything til ei av oppgåvene.

 

 

 

Tiril og Marte diskuterer ei av oppgåvene som skal utførast på iPad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *