Fagfornyinga – korleis påverkar den læraren sin praksis?

 

Jarle frå DKL er godt i gong med undervisning på emnet «Fagfornying og klasseleiing i teknologirike klasserom (1.- 3. trinn)» for lærarar i Ulstein.

Digitale verktøy og teknologiske løysingar pregar livet vårt både på og utanfor skulen. I dette emnet ser Jarle og lærarane nærare på klasseleiing/ læringsleiing i teknologirike klasserom i småskulen. Dette vert sett opp mot intensjonane i fagfornyinga, og det vert konkretisert korleis fagfornyinga påverkar undervisninga framover.  Lærarar har i dei siste åra fått gode erfaringar med bruk av teknologi i undervisninga, og gjort seg nokre viktige og nyttige erfaringar. I studiet får lærarane høve til å diskutere dette og knyte det opp mot forsking på læringsutbytte i teknologirike klasserom.

 

 

.