Læringsverkstaden er snart eit faktum!

Det nærmar seg opning av Læringsverkstaden i biblioteket, og fleire av dei tilsette i DKL er i full sving.

Læringsverkstaden vert ein base og ein uformell møtestad for alle knytt til Høgskulen i Volda, og vi ser fram til å møte både studentar og tilsette i verkstaden!

(Enn so lenge finn du oss der med skrue og drill i handa)

Fagfornyinga – korleis påverkar den læraren sin praksis?

 

Jarle frå DKL er godt i gong med undervisning på emnet «Fagfornying og klasseleiing i teknologirike klasserom (1.- 3. trinn)» for lærarar i Ulstein.

Digitale verktøy og teknologiske løysingar pregar livet vårt både på og utanfor skulen. I dette emnet ser Jarle og lærarane nærare på klasseleiing/ læringsleiing i teknologirike klasserom i småskulen. Dette vert sett opp mot intensjonane i fagfornyinga, og det vert konkretisert korleis fagfornyinga påverkar undervisninga framover.  Lærarar har i dei siste åra fått gode erfaringar med bruk av teknologi i undervisninga, og gjort seg nokre viktige og nyttige erfaringar. I studiet får lærarane høve til å diskutere dette og knyte det opp mot forsking på læringsutbytte i teknologirike klasserom.

 

 

.

Verkstad på Velle skule

Vi er i gang med vidareutdanning for lærarar i Ørsta kommune. Fyrst ut var ein verkstad på Velle skule med tema animasjon, klasseleiing og teknologirike klasserom.

Lærarane fekk prøvd Stop Motion Studio i praksis, diskutert og reflektert over klasseleiing i deira klasserom.

 

 

 

Stop Motion Studio er ein kraftig, fullverdig filmredaktør med ei rekke funksjonar:
• Eit forenkla, brukarvennleg grensesnitt
• Overlay-modus som viser forskjellane mellom rammer
• Rutenettmodus lettare å plassere animerte objekt
• Kopier, lim inn, kutt og sett inn rammer på kva som helst slags posisjon
• Filmredigerer med forhåndsvisning av ramme for bilde
• Tidslinje, slik at du aldri går deg vill, sjølv om du har hundrevis av rammer